BAZAROWEROW.org

Baza danych rowerów. Sprzeciwiamy się kradzieżom!

Zasady wykorzystania danych

BazaRowerow.org jest darmowym narzędziem pomagającym chronić rowery przed kradzieżą. BazaRowerow.org gromadzi dane wprowadzane przez właściciela roweru. NIE wymagamy podawania danych osobowych. BazaRowerow.org po wprowadzeniu numeru seryjnego roweru udostępnia wyłącznie opis roweru i informację czy został skradziony. Adres e-mail nie jest nigdy nikomu udostępniany, służy jedynie do potwierdzenia autentyczności i powiadomieniu o odnalezieniu skradzionego roweru. Nie wysyłamy żadnych reklam na adres e-mail ani NIE będziemy wysyłać w przyszłości. Nie udostępniamy nikomu Twoich danych z wyjątkiem policji.

BazaRowerow.org przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa zgromadzonych danych, stosując zasady ograniczonego zaufania i standardy bezpieczeństwa. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności, za ewentualne naruszenia bezpieczeństwa danych spodowane działaniami osób trzecich oraz błędami w systemach komputerowych.

Wszystkie dane w serwisie zostały w nim umieszczone przez jego użytkowników. Serwis nie odpowiada za prawdziwość tych danych. Serwis BazaRowerow.org nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone przez internautów dane i nie ma możliwości weryfikacji ich poprawności i zgodności z rzeczywistością. Autorzy treści naruszających prawo, uznawanych za obraźiwe lub naruszających zasady współżycia społecznego, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. W przypadku wykrycia nieprawidłowości prosimy o kontakt.